Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MAŠNIĆ2x1
28B+1P
2x1
28B+1P

Online nastava Pedagoska psihologija

Nova objava - 05.04.2020 16:00

Podsjetnik

Materijal za 10.4.

Seminarski rad - Nastavnik i ucenik/nekad i sad

Priručnik koristan za tematsku cjelinu Aktivno učenje