Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. imenuje, opiše i obrazloži osnovne pojmove iz informatike i računarstva; 2. razlikuje i objasni djelove računara i funkcije koje obavljaju; 3. definiše i ilustruje modele podataka, način njihove organizacije, čuvanja, razmjene i obrade kod računarskih sistema; 4. koristi programe za obradu teksta (Word); 5. manipuliše fajlovima i folderima u okviru Windows operativnog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS MARKOVIĆ1x1
21B+4S
MILUTIN RADONJIĆ2x1
21B+4S

Rezultati ispita

Termin ispita

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin kolokvijuma