EKSPERIMENTALNI PROGRAM ZA RANO OBRAZOVANJE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku nastave i z navedenog predmeta student/studentkinja će moći da: -zna osnovne pojmove i vrste programa za rano obrazovanje; - upoređuje programe ranog obrazovanja ; -poznaje kognitivno-razvojne; porodično-sredinske programe za rano obrazovanje; -objašnjava principe kognitivno-razvojnih i sredinskih programa za rano obrazovanje; -obrazlaže i procenjuje metodičke osobenosti dobijenih u istraživanjima o efikasnosti programa za rano obrazovanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ2x1
20S
1x1
20S