EVALUACIJA PREDŠKOLSKE USTANOVE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Upoznavanje studenata i osposobljavanje za primjenu savremenih standarda za osiguranje kvaliteta vrtića/škole, kurikulum-programa/područja rada. Ujedno ososobljavanje studenata za postupke samovrednovanja i provjere skupa instrumenata i standarda za podsticanje kvaliteta postignuća djece/učenika, a koji se mogu primijeniti u svakodnevnom radu u vrtiću/školi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA MASLOVARIĆ2x1
20S
1x1
20S