RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objašnjavaja specifičnosti razvojnih smetnji; 2. Opisuje specifičnosti razvojnih teškoća; 3.Izrađuje IROP; 4.Obrazlaže ambijent radne sobe za rad sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ3x1
29S
1x1
29S

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM

Link za predavanje ZOOM