RAZVOJNI PROBLEMI U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Objašnjavaja specifičnosti razvojnih smetnji; 2. Opisuje specifičnosti razvojnih teškoća; 3.Izrađuje IROP; 4.Obrazlaže ambijent radne sobe za rad sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ3x1
29S
1x1
29S