HOLISTIČKI PRISTUP U RANOM VASPITANJU I OBRAZOVANJ


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ1x1
22B+1S
TATJANA NOVOVIĆ2x1
22B+1S