STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA BLEČIĆ2x2
20B
VESELIN MIĆANOVIĆ2x1
20B