STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U ŠKOLI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA BLEČIĆ2x1
VESELIN MIĆANOVIĆ2x1