ENGLESKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik I (semestar I, broj ECTS 2, fond časova 2P) Po položenom ispitu, student će biti u mogućnosti da: 1. ovlada osnovnim jezičkim vještinama govora i pisanja, 2. primjenjuje usvojeni vokabular pismeno i usmeno, 3.analizira i primjenjuje određene gramatičke strukture, 4.unaprijedi tehniku prevođenja na maternji i na engleski jezik, 5.samostalno iznosi i obrazlaže stavove na engleskom jeziku

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VUKIĆEVIĆ