MUZIČKA KULTURA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIJANA VUČETIĆ2x1
32B+2S+6P
VESNA VUČINIĆ2x1
32B+2S+6P