INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ1x1
23B+1P
SAŠA MILIĆ2x1
23B+1P