Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA MILETIĆ2x1
2B+2S+1P
MILENA ABRAMOVIĆ1x1
2B+2S+1P