HOLISTIČKI PRISTUP U RANOM VASPITANJU I OBRAZOVANJ


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon odslušanog kursa, studenti će biti osposobljeni da: - prepoznaju i kritički procjenjuju obilježja različitih razvojnih perspektiva (neoliberalne, socio-konstruktivističke, posthumanističke i sl.) u diskursima o djeci i njihovom razvoju (u dokumentima obrazovnih politika, u svakodnevnim praksama rada sa djecom jaslenog uzrasta, u sopstvenim implicitnim pedagogijama...); - opisuju razvoj djece jaslenog uzrasta iz holističke perspektive; - planiraju vaspitno-obrazovnu praksu vrtića usklađenu s prirodom djeteta i odraslog na uzrastu do 3. godine; - elaboriraju značaj responzivnih odnosa sa odraslima na uzrastu do 3 godine; - elaboriraju kako uče djeca od 0-3 godine, te kakva sredina za učenje i razvoj je optimalna na tom uzrastu; - efektivno komuniciraju sa djecom jaslenog uzrasta; - planiraju individualizovani vaspitno-obrazovni proces prema sposobnostima i potrebama djece na ranom uzrastu; - efektivno primjenjuju strategije praćenja i dokumentovanja razvoja djece jaslenog uzrasta kao osnovnih alatki refleksivne prakse; - razumiju značaj partnerstva sa porodicom djece jaslenog uzrasta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA MAROJEVIĆ2x1
17B+9S+1P
1x1
17B+9S+1P