Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Pokaže visoku receptivnu i produktivnu odnosno komunikativnu kompetenciju iz opšteg engleskog jezika na nivou B2.1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike; 2. Koristi jezičku normu standardnog jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji na nivou B2.1; 3. Primjenjuje gramatička znanja i tehnike i vještine pisanog i usmenog prevođenja i prevodi tekstove sa engleskog i na engleski iz oblasti opšteg engleskog jezika na nivou B2.1; 4. Detaljno i sveobuhvatno analizira pisani ili izgovoreni tekst i prepoznaje ključne ideje i implicitno značenje na nivou B2.1 opšteg engleskog jezika; 5. Diskutuje na teme iz oblasti opšteg engleskog jezika na nivou B2.1.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ2x1
19B+6S+6P
VANJA VUKIĆEVIĆ GARIĆ2x1
19B+6S+6P

Nova objava - 08.03.2024 13:10

Nova objava - 22.09.2020 13:24

Nova objava - 12.09.2020 13:18

Nova objava - 14.05.2020 14:24

Nova objava - 07.05.2020 15:02

Nova objava - 23.04.2020 13:33