Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razlikuje i povezuje osnovne faktore razvoja ličnosti; Objasni determinante i različita shvatanja pojma i cilja vaspitanja; Predstavi načine konkretizacije cilja vaspitanja; Definiše komponente vaspitanja i njihov međusobni odnos; Opiše opšte vaspitne principe i metode; Prepoznaje vaspitni značaj sredstava masovnih komunikacija; Objasni i povezuje stepene vaspitnog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SUZANA ŠEKARIĆ2x1
41B+2S+2P
VUČINA ZORIĆ2x1
41B+2S+2P

Osnovni faktori vaspitanja i razvoja ličnosti; Teorije razvoja ličnosti

Sistem vaspitanja i obrazovanja u nasoj zemlji

Sistem vaspitanja, obrazovanja i skolski sistem

Sredstva masovnih komunikacija i njihov vaspitni značaj

OPŠTE METODE I SREDSTVA VASPITANJA II

OPŠTE METODE I SREDSTVA VASPITANJA I