Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: Savlada osnovne elemente muzičke pismenosti i praktično ih primjenjuje kroz pjevanje, pokret, razvijanje smisla za različite oblike učestvovanja u muzici; Vrednuje muzičke sadržaje kroz muzičke doživljaje, što je priprema za predškolske ustanove da prezentuje muzičku bajku i približi djeci slušanje muzike; Otkriva bogatstvo muzičke literature, njene stvaraoce i interpretatore, muzičke ustanove; Upozna klavijaturu svirajući početne vježbe (u C-duru, naizmjenično sviranje ruku u notnim trajanjima: polovina, četvrtina, osmina)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVA DREKALOVIĆ2x4
42B+6P
VESNA VUČINIĆ2x1
42B+6P

Nova objava - 31.05.2021 11:00

Nova objava - 24.05.2021 10:55

Nova objava - 17.05.2021 11:55

Nova objava - 10.05.2021 11:38

Nova objava - 26.04.2021 10:48

Nova objava - 19.04.2021 11:20