METODIKA USVAJANJA POČ.MATEM. POJMOVA I


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objašnjava značaj matematičkih pojmova na predškolskom uzrastu - Tumači pojam principa, metoda i oblika rada, prepoznaje ih i primjenjuje u planiranju i realizaciji UPM pojmova na uzrastu do 7. godine. - Planira i realizuje usvajanje početnih matematičkih pojmova po centrima interesovanja - Priprema nastavna sredstva i materijale sa početnim matematičkim pojmovima na uzrastu do 7. godine - Objašnjava geometrijske oblike i figure u ravni i prostoru, kao i prostornu orjentaciju i prostorne odnose i realizuje ih kroz igru na uzrastu do 7. godine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA RAIČEVIĆ1x2
21B+3S+2P
VESELIN MIĆANOVIĆ3x1
21B+3S+2P