Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Ovlada osnovnim pojmovnim i terminološkim odrednica iz naznačene oblasti. Koristi savremene modele komunikacije sa djecom predškolskog uzrasta. Stečena teorijska znanja uspješno primjeni u vaspitno-obrazovnom radu. Djecu predškolskog uzrasta upozna sa ulogom i značajem sredstava masovne komunikacije i osposobi ih za kvalitetnu recepciju filmskih, televizijskih i radijskih sadržaja. Prepozna i zauzme kritički stav u odnosu na kič. Prezentuje određene programske sadržaje primjerene djeci predškolskog uzrasta, u prvom redu animiranog filma i podstiče njihovu kreativnost kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, crtanje i igru. Ovladava praktičnim znanjima iz oblasti filmskog i radio – televizijskog stvaralaštva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUK VUKOVIĆ3x1
18B+1S+6P