Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. preduzima adekvatne mjere korigovanja i unapređenja procesa učenja i ponašanja; 2. identifikuje ponašanja netipična za posmatranu dob i da u saradnji sa roditeljima, školskom i širom socijalnom zajednicom, radi na njihovom otklanjanju i predupređivanju; 3. upravlja motivacijom djece i podstiče kreativna ispoljavanja; 4. poznaje postupke rada sa djecom specifičnih potreba u razvoju; 5. opiše položaj i ulogu vaspitača u cjelokupnom obrazovnom procesu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ1x1
15B+5S+3P
MILICA DROBAC-PAVIĆEVIĆ2x1
15B+5S+3P