STRUČNO-PEDAGOŠKA PRAKSA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA BLEČIĆ2x1
19B
VESELIN MIĆANOVIĆ2x1
19B