KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ.5x1
8B+6S+22P
STAMENKA RADOVIĆ.5x1
8B+6S+22P
BILJANA ZLATIČANIN3x1
8B+6S+22P
1x1
8B+6S+22P
1x1
8B+6S+22P

II kolokvijum - popravni

II kolokvijum