Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ2x1
1S+1P
JANA MIŠUROVIĆ2x1
1S+1P
IVANA BOŠKOVIĆ2x1
1S+1P