Jana Mišurović


Jana Mišurović
Šifra: 900696
Prezime i ime: Jana Mišurović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije