Jana Mišurović

dr Jana Mišurović

stručni saradnik dr | Metalurško-tehnološki fakultet

e-mail adresa: janam@ucg.ac.me kabinet: 507 Jana Mišurović je rođena 1992. godine u Podgorici, Crna Gora. Osnovne i specijalističke studije Hemijske tehnologije završila je 2015. godine na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Master akademske studije fizičke hemije na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu završila je septembra 2016. godine odbranom master rada pod naslovom “Sinteza i karakterizacija polianilina nanovlaknaste...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Aleksandra Gezović, Jana Mišurović, Branislav Milovanović, Mihajlo Etinski, Jugoslav Krstić, Veselinka Grudić, Robert Dominko, Slavko Mentus, Milica J.VujkovićHigh Al-ion storage of vine shoots-derived activated carbon: New concept for affordable and sustainable supercapacitorsJournal of Power Sources
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jana Mišurović, Miloš Mojović, Budimir Marjanović, Predrag Vulić, Gordana Ćirić-MarjanovićMagnetite nanoparticles-catalysed synthesis of conductive poly(p-aminodiphenylamine)Synthetic Metals
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jana Mišurović, Miloš Mojović, Budimir Marjanović, Predrag Vulić, Gordana Ćirić-MarjanovićMagnetite nanoparticles-catalysed synthesis of conductive polyanilineSynthetic Metals

Obavjestenja iz nastave

Primijenjene studije zaštite životne sredine-Fizičko-hemijski procesi u zaštiti životne sredine

Termin I kolokvijuma

Hemijska tehnologija-Elektrohemija

Konačna tabela - septembar 2023

Primijenjene studije zaštite životne sredine-Fizičko-hemijski procesi u zaštiti životne sredine

Rezultati ispita septembar

Hemijska tehnologija-Fizička hemija II

Konačna tabela - septembar 2023

Hemijska tehnologija-Fizička hemija I

Konačna tabela - septembar 2023

Primijenjene studije zaštite životne sredine-Fizičko-hemijski procesi u zaštiti životne sredine

Rezultati ispita - septembar I

Hemijska tehnologija-Fizička hemija II

Rezultati ispita - septembar I

Hemijska tehnologija-Fizička hemija I

Rezultati ispita - septembar I

Hemijska tehnologija-Fizička hemija II

Termin popravnog I kolokvijuma

Primijenjene studije zaštite životne sredine-Fizičko-hemijski procesi u zaštiti životne sredine

Izmjena termina održavanja ispita