Jana Mišurović


Jana Mišurović
Šifra: 900696
Prezime i ime: Jana Mišurović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINESpecijalisticke1ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE0 x 03 x 10 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEMaster1ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster2HEMIJSKA KINETIKA I KATALIZA0 x 01 x 11 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster2ZAŠTITNE PREVLAKE0 x 01 x 11 x 1
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM0 x 01 x 11 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2ZAŠTITNE PREVLAKE0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2KATALIZA0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2PRAHOVI I KERAMIKA0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2HEMIJSKI IZVORI STRUJE0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2HEMIJSKA KINETIKA0 x 00 x 00 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE0 x 01 x 11 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3HEMIJSKA TERMODINAMIKA0 x 01 x 11 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne3FIZIČKA HEMIJA I0 x 01.5 x 1.5 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne3FIZIČKA HEMIJA0 x 00 x 02 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne3KOLOIDNA HEMIJA I HEMIJA POVRŠINE0 x 01 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne4FIZIČKA HEMIJA II0 x 01.5 x 1.5 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne5ELEKTROHEMIJA0 x 01.5 x 11.5 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne5TEHNOLOŠKE OPERACIJE II0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije