Jana Mišurović

mr Jana Mišurović

stručni saradnik mr | Metalurško-tehnološki fakultet

e-mail adresa: janam@ucg.ac.me kabinet: 607 Jana Mišurović je rođena 1992. godine u Podgorici, Crna Gora. Osnovne i specijalističke studije Hemijske tehnologije završila je 2015. godine na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Master akademske studije fizičke hemije upisala je oktobra 2015. godine na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i iste završila septembra 2016. godine odbranom master rada pod naslovom “Sinteza i...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Hemijska tehnologija-Fizička hemija I

Rezultati popravnog završnog ispita

Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Koloidna hemija i hemija površine

Rezultati završnog ispita

Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizička hemija

Rezultati završnog ispita

Hemijska tehnologija-Fizička hemija I

Predispitni poeni

Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Koloidna hemija i hemija površine

Promjena mjesta održavanja završnog ispita

Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)-Fizička hemija

Promjena mjesta održavanja završnog ispita

Hemijska tehnologija-Fizička hemija I

Rezultati završnog ispita

Hemijska tehnologija-Elektrohemija

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Primijenjene studije zaštite životne sredine-Fizičko-hemijski procesi u zaštiti životne sredine

Rezultati II kolokvijuma