ZAŠTITNE PREVLAKE


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Predloži najprikladniju metalnu prevlaku za odgovarajuću metalnu podlogu, kao i uslove pod kojima se prevlaka može dobiti 2. Samostalno analizira konkretan problem elektrohemijskog taloženja metalnih prevlaka 3. Identifikuje sve procesne parametre koji utiču na kvalitet metalnih prevlaka. 4. Ispita kvalitet dobijene metalne prevlake

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ
VESELINKA GRUDIĆ
JANA MIŠUROVIĆ