FIZIČKO-HEMIJSKI PROCESI U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

-razumije povezanost i medjusobnu uslovljenost fizičko-hemijskih procesa u životnoj sredini , -primijeni stečena znanja o fizičko-hemijskim osobinama koloidnih sistema i o procesima na graničnoj površini faza na eliminisanje zagadjivača u životnoj sredini, -razlikuje vrste rastvora i osobine razblaženih rastvora, -eksperimentalno odredi fizičko-hemijske veličine kao što su: viskoznost, napon pare tečnosti, toplote fizičkih i hemijskih promjena, brzinu hemijske reakcije, red reakcije i konstante adsorpcionih izotermi, -protumači primjenu i uticaj različitih tipova katalizatora u zaštiti životne sredine, -razumije značaj elektrohemijskih procesa i njihov uticaj na životnu sredinu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ1x1
6B+3S+24P
JANA MIŠUROVIĆ1x1
6B+3S+24P
1x1
6B+3S+24P
IVANA BOŠKOVIĆ2x1
6B+3S+24P
VESELINKA GRUDIĆ1x1
6B+3S+24P

Rezultati ispita - septembar II

Rezultati ispita - septembar II

Konačna tabela nakon uvida u radove

Rezultati završnog ispita

Termin uvida u radove

Rezultati završnog ispita