Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ2x1
23B+3P
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
23B+3P

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Vježbe - online 17.05.

Rezultati kolokvijuma

Vježbe - online 19.04.

predavanja 16. 4. 2021.