Jovana Đurčević


Jovana Đurčević
Šifra: 190558
Prezime i ime: Jovana Đurčević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1VJEŽBE PREVOĐENJA( KRITIKA I KULTURA) I0 x 04 x 10 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster2KNJIŽEVNO PREVOĐENJE0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2VJEŽBE PREVOĐENJA( KRITIKA I KULTURA) II0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ENGLESKI JEZIK 3-MORFOLOGIJA(OSNOVE)0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ENGLESKI JEZIK4-MORFOLOGIJA (GRAĐENJE RIJEČI)0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 5-NIVO C2.10 x 04 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI ENGLESKI JEZI 6- NIVO C2.20 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije