UVOD U KOMBINATORIKU


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: primjenjuje osnovne kombinatorne principe; realne enumerativne probleme predstavlja i rješava primjenom linearnih rekurzija; koristi generatornu funkciju za rješavanje jednostavnijih enumerativnih problema; uočava probleme koji se modeliraju particijoms kupa ili broja; vlada klasičnim kombinatornim metodama i koristi ih u drugim matematičkim disciplinama: vjerovatnoći, algebri, teoriji brojeva, ...

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN POPIVODA2x1
14P
ŽANA KOVIJANIĆ-VUKIĆEVIĆ2x1
14P