Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: primjenjuje osnovne kombinatorne principe; realne enumerativne probleme predstavlja i rješava primjenom linearnih rekurzija; koristi generatornu funkciju za rješavanje jednostavnijih enumerativnih problema; uočava probleme koji se modeliraju particijoms kupa ili broja; vlada klasičnim kombinatornim metodama i koristi ih u drugim matematičkim disciplinama: vjerovatnoći, algebri, teoriji brojeva, ...

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati ispita u septembarskom roku

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

Начин полагања у августовском року

Rezultati popravnog završnog ispita