ISTORIJA I FILOZOFIJA MATEMATIKE


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN POPIVODA2x1
2P