GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR IVANOVIĆ2x1
11B+6P
SVJETLANA TERZIĆ2x1
11B+6P

Rezultati kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati kolokvijuma

Drugi septembarski rok

Katalog