Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANTON ĐOKAJ2x1
1B+1S+20P
DAVID KALJAJ3x1
1B+1S+20P

Pregled radova - promjena termina

Rezultati kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Pregled radova

Rezultati kolokvijuma