UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR IVANOVIĆ1x1
11B+1P
MILENKO MOSUROVIĆ2x1
11B+1P

Rezultati

Kolokvijum 7.12.

Online nastava (u buduce)

Online predavanja 2.11.

Obavještenje

Pristup DL platformi

materijali