DIFERENCIJALNE JEDNAČINE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • prepozna neke probleme iz stvarnog svijeta koji se mogu modelirati diferencijalnim jednačinama; • prepozna i objasni fundamentalne pojmove, poput rješenja jednačine, Cauchyjeve zadatke i osjetljivosti na početne uslove; • klasifikuje diferencijalne jednačine po različitim kriterijumima; • izrazi svojim riječima uslove koji osiguravaju egzistenciju (i jedinstvenost) rješenja Cauchyjevih zadataka; • rješava različite tipove jednačina prvog reda i jednačina višeg reda koje dopuštaju snižavanje reda; • prepozna karakteristična svojstva linearnih jednačina i sistema, koja ih bitno razlikuju od nelinearnih; • rješava linearne jednačine i sisteme; • ispita stabilnost rješenja • prepozna osnovne primjere parcijalnih diferencijalnih jednačina.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANTON ĐOKAJ2x1
1B+1S+13P
NEVENA MIJAJLOVIĆ3x1
1B+1S+13P

Rezultati kolokvijuma

Termin vježbi

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma i termin vježbi

Termin konsultacija

Termin kolokvijuma