Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. koristi graf kao strukturu podataka 2. graf predstavlja crtežom, matricom incidencidencije, matricom susjedstva ili listom susjedstva, 3. realan problem interpretira kao problem nad grafovima, 4. primjenjuje poznata tvrđenja za ispitivanje planarnosti, hromatskog broja i hromatske klase grafa, 5. primjenjuje aparat teorije grafova za algoritamsko rješavanje programerskih problema, 6. primjenjuje tvrđenja teorije grafova u dokazima korektnosti algoritama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR ĆOROVIĆ1x1
1B+2S+10P
ŽANA KOVIJANIĆ-VUKIĆEVIĆ3x1
1B+2S+10P

Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma

Obavještenje - vježbe

Preliminarni rezultati kolokvijuma

termin održavanja kolokvijuma

Rezultati drugog septembarskog roka

Rezultati septembarskog roka - prvi termin