Velimir Ćorović

Velimir Ćorović

saradnik u nastavi mr | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFMAŠINSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne1MATEMATIKA0 x 03 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2NUMERIČKA MATEMATIKA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Računarske nauke-Numerička analiza

Овонедељно предавање

Matematika i računarske nauke (2017)-Numerička analiza

Овонедељно предавање

Matematika-Numerička analiza

Овонедељно предавање

Animalna proizvodnja-Statistika

drugo predavanje 21/22

Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Nastava u studijskoj 2017/2018 godini

Mašinstvo (2017)-Matematika II

Preliminarni rezultati kolokvijuma (mašinstvo i mehatronika)

Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

Konačni rezultati

Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Rezultati popravnog završnog ispita

Animalna proizvodnja-Statistika

Rezultati popravnog završnog ispita

Računarske nauke-Numerička analiza

Konačni rezultati

Matematika-Numerička analiza

Rezultati popravnog završnog ispita

Građevinarstvo (2017)-Matematika I

Konačni rezultati