Ćorović Velimir


Ćorović Velimir
Šifra: 900995
Prezime i ime: Ćorović Velimir
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 20 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2NUMERIČKA MATEMATIKA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4ALGEBRA 20 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ALGEBRA 20 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije