Ćorović Velimir

Ćorović Velimir

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 20 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU0 x 01 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2NUMERIČKA MATEMATIKA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4ALGEBRA 20 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ALGEBRA 20 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Nastava u studijskoj 2017/2018 godini

Računarske nauke-Numerička analiza

Пријава за август - термин 31.8.

Matematika i računarske nauke (2017)-Numerička analiza

Пријава за август - термин 31.8.

Matematika-Numerička analiza

Пријава за август - термин 31.8.

Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

септембарски рок

Matematika (2017)-Diskretna matematika 2

септембарски рок

Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Numerička matematika

Rezultati popravnog završnog ispita - zadaci

Obrasci sa ocjenama

Matematika-Algebra 2

Konačni rezultati

Matematika (2017)-Diskretna matematika 2

Rezultati završnog ispita - zadaci