Ćorović Velimir

Ćorović Velimir

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2NUMERIČKA MATEMATIKA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3DISKRETNA MATEMATIKA 10 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4DISKRETNA MATEMATIKA 20 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Animalna proizvodnja (2017)-Statistika

drugo predavanje 21/22

Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Nastava u studijskoj 2017/2018 godini

Matematika i računarske nauke (2017)-Algebra 2

Termini kolokvijuma

Mašinstvo (2017)-Matematika II

Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma

Matematika (2017)-Diskretna matematika 2

Odlaganje časa

Matematika (2017)-Diskretna matematika 2

Rezultati popravnog kolokvijuma

Matematika (2017)-Diskretna matematika 2

Предавање

Matematika (2017)-Diskretna matematika 2

Popravni kolokvijum

Mašinstvo (2017)-Matematika II

Preliminarni rezultati kolokvijuma