DISKRETNA MATEMATIKA 2


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. koristi graf kao strukturu podataka 2. graf predstavlja crtežom, matricom incidencidencije, matricom susjedstva ili listom susjedstva, 3. realan problem interpretira kao problem nad grafovima, 4. primjenjuje poznata tvrđenja za ispitivanje planarnosti, hromatskog broja i hromatske klase grafa, 5. primjenjuje aparat teorije grafova za algoritamsko rješavanje programerskih problema, 6. primjenjuje tvrđenja teorije grafova u dokazima korektnosti algoritama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN POPIVODA
ŽANA KOVIJANIĆ-VUKIĆEVIĆ