UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANTON ĐOKAJ1x1
2S+13P
SVJETLANA TERZIĆ2x1
2S+13P