TEORIJA SLOŽENOSTI ALGORITAMA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PLAMENAC1x1
6B
MILENKO MOSUROVIĆ3x1
6B

Online predavanja

Rezultati

Materijali

Kolokvijum

Vježbe 13.11.