Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izloži principe organizacije računara na modelu tzv. osnovnog računara; 2. Opiše građu savremenih procesora (Intel 8086 i Pentium); 3. Sastavlja programe na jeziku asemblera; 4. Razumije rad sistema prekida u računaru; 5. Upotrebljava osnovne strukture podataka (liste, redove i stekove) u programima; 6. Opiše potprograme, pokazivače i datoteke u programskom jeziku Pascal; 7. Sastavlja programe za rješavanje zadataka raznog tipa u programskom jeziku Pascal.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR DOŠLJAK2x1
38B+4P
SAVO TOMOVIĆ3x1
38B+4P

Odbrana domaćeg zadatka 2

Pregled radova

Popravni kolokvijum

Domaći zadatak

Predavanja

Septembarski rok II

Uvod u strukture podataka

Priprema za kolokvijum

Predavanje 9

Predavanje 8

Predavanja 1-6

Predavanje 7