RAČUNARSKA GRAFIKA I VIZUELIZACIJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN KADIĆ2x1
2B+5S+1P
1x1
2B+5S+1P