KOMPLEKSNA ANALIZA 1


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANTON ĐOKAJ2x1
9B+5S+38P
ĐORĐIJE VUJADINOVIĆ2x1
9B+5S+38P