PROGRAMIRANJE 2


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primjenjuje glavne tehnike programiranja, kao što su rekurzija, dinamičko programiranje i drugo; 2. Upotrebljava glavne klase algoritama, kao što su uređivanje, traženje, algoritmi na grafovima i drugo; 3. Napiše programe za osnovne algoritme u kriptografiji: RSA, kvadratni ostatak, digitalni potpis u slučaju RSA i Miller-Rabinov test primalnosti; 4. Razumije pojmove neophodne da se formuliše hipoteza o NP-kompletnosti; 5. Sastavlja programe na programskom jeziku C iz raznih oblasti; 6. Sastavlja efikasne programe na programskom jeziku C za glavne klase algoritama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ2x2
8B+8S+7P
MILENKO MOSUROVIĆ3x1
8B+8S+7P