Kosta Pavlović


Kosta Pavlović
Šifra: 900418
Prezime i ime: Kosta Pavlović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1BIOINFORMATIKA0 x 01 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2STRUKTURE PODATAKA0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster2VJEŠTAČKAINTELIGENCIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster2BIOINFORMATIKA0 x 01 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne3PROGRAMIRANJE 10 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3DISTRIBUIRANI RAČUNARSKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3PROGRAMIRANJE I0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne3PROGRAMIRANJE 10 x 01 x 20 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3PROGRAMIRANJE 10 x 02 x 20 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3PRIMJENA RAČUNARA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4PROGRAMIRANJE 20 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4PROGRAMIRANJE II0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4PROGRAMIRANJE 20 x 02 x 20 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4RAČUNARSKE MREŽE0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4PROGRAMIRANJE 20 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5UVOD U INFORMACIONE SISTEME0 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6RAČUNARSKE MREŽE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije