Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izloži definiciju Tjuringove mašine i navede niz primjera programa; 2. Navede glavne primjere zadataka koje računar ne može da riješi, kao što su "halting problem" i X Hilbertov problem; 3. Razumije uzajamni odnos intuitivnog pojma algoritma, teorijskog pojma algoritma, realnog kompjutera i modela računara; 4. Opiše pojam vremenske složenosti datog algoritma u slučaju Tjuringove mašine odnosno modela RAM; 5. Navede sve elemente gramatike programskog jezika C; 6. Sastavlja razne programe na programskom jeziku C.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ2x1
7B+7S+5P
MILENKO MOSUROVIĆ3x1
7B+7S+5P

Online predavanja 27.10.

Link za vježbe

Vježbe u drugoj sedmici nastave

Vježbe

Predavanja u sali 106

Vježbe u prvoj sedmici nastave

Primjeri za prvi kolokvijum

Prezentacija sa vjezbi (Uvod u programski jezik C)