KOMPLEKSNA ANALIZA 2


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐORĐIJE VUJADINOVIĆ2x1
9B+3S+11P
DAVID KALJAJ3x1
9B+3S+11P