Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR JOVANČEVIĆ
NIKOLA PIŽURICA1x1
1B+13S
SRĐAN KADIĆ2x1
1B+13S

Odbrana domaćeg - OpenGL

Online - 20.02.2022 13:22

Rezultati- 08.07.2021 21:41

Rezultati - 22.07.2020 23:23

Lista zadataka

Rezultati - 07.07.2019 21:36