INTERAKTIVNI DIZAJN I VIZUELIZACIJA


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN KADIĆ2x1
4S