STRUKTURE PODATAKA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Procjeni složenost jednostavnijih algoritma. 2. Konstruiše algoritme koristeći odgovarajuće linearne strukture podataka (niz, listu,stek, red). 3. Razvije algoritme bazirane na nelinearnim strukturama podataka (graf, binarno stablo, AVL stablo,HIP,...). 4. Konstruiše algoritme sortiranja upotrebom različitih metoda (umetanja, selekcije, particije,spajanja,...). 5. Integriše naučene strukture i algoritme pri razvoju složenijih algoritama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENKO MOSUROVIĆ3x1
49B+2S+17P