Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razumije i prepoznaje osnovne pojmove u računarstvu; 2. poznaje teorijske osnove brojnih sistema i prevođenje brojeva iz sistema u sistem; 3. razumije načine predstavljanja osnovnih tipova podataka u računaru; 4. razumije teorijske osnove i koristi Bulove funkcije; 5. algoritamski rješava jednostavnije probleme; 6. implementira programe primjenom osnovnih programskih konstrukcija jezika Pascal

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG STANIŠIĆ
VELIBOR DOŠLJAK

Termini završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma (Ažurirano)

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Termin prvog kolokvijuma