Došljak Velibor


Došljak Velibor
Šifra: 900996
Prezime i ime: Došljak Velibor
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1RAČUNARI I PROGRAMIRANJE0 x 03 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne1RAČUNARI I PROGRAMIRANJE0 x 03 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1RAČUNARI I PROGRAMIRANJE0 x 03 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1RAČUNARI I PROGRAMIRANJE0 x 03 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije